Padelreger i snabba drag

 • Man spelar alltid två mot två på dubbelbana och en mot en på singelbana.
 • Poängräkningen fungerar precis som i tennis.
 • Banans linjer används endast vid serve.
 • En serve i padel slås underifrån efter att bollen studsat i marken.
 • Serven slås diagonalt i motspelarens serveruta.
 • Precis som i tennis har man alltid två servar.
 • En boll som servas eller returneras direkt i motspelarens vägg räknas som ute – bollen måste alltid studsa i marken först.
 • Man får använda sin egen glasvägg för att slå tillbaka bollen till motspelarens planhalva.

Serve

En serve i padel slås underifrån – i eller under midjehöjd. Servaren ska stå placerad bakom servelinjen mellan mittlinjen och sidoväggen. Till skillnad från tennis ska bollen alltid studsa i marken innan bollen slås över diagonalt i motspelarens serveruta. Inför varje nytt set väljer man vem som börjar serva och om man vill byta mottagarsida för serven.

En serve som studsar upp i glasväggen efter att ha träffat mottagarens serveruta räknas som giltig. En boll som däremot studsar upp i gallret räknas som ett servefel. Precis som i tennis har man alltid två servar. Missar man sin andra serve får motspelaren ett poäng. Om bollen däremot touchar nätet ska den servas om.

Poängräkning

Poängräkningen fungerar precis som i tennis. Man spelar bäst av tre eller fem set, där ett set består av sex game. Ett game räknas i sin tur enligt 0 (noll poäng), 15 (ett poäng), 30 (två poäng), 40 (tre poäng), game (fyra poäng). För att avgöra ett game behöver man vinna med minst två poäng. Om båda lagen har vunnit tre poäng och ställningen är 40 lika omvandlas ställningen till en så kallad “fördel” till det lag som vinner följande poäng. Om samma lag även vinner nästa poäng avgörs gamet. Vinner däremot motspelaren nästa poäng blir ställningen återigen lika. Vid ställning sex lika tillämpas ofta ett avgörande game – även så kallat tiebreak. Tiebreak spelas först till sju vunna poäng där man också måste vinna med minst två poäng.

Väggar & nät

Motspelaren kan efter studs välja att slå tillbaka bollen innan eller efter att den har träffat i sido- eller bakväggen. Dock får inte bollen studsa mer än en gång per sida. En boll som returneras direkt i motspelarens bak- eller sidovägg utan att studsa i marken först räknas som ute. Man kan däremot använda sin egen glasvägg för att slå tillbaka bollen till motspelarens planhalva. Gallret får inte användas för att returnera en boll.

Om nätstolpen är en del av konstruktionen räknas den som en del av buren. Om nätstolpen däremot endast är en del av nätet räknas den som nät.

Följande ger poäng i padel

 • Bollen studsar i marken två gånger på motspelarens planhalva.
 • Motspelaren slår bollen i nät.
 • Motspelaren slår bollen direkt ur buren eller returnerar bollen direkt i galler eller glas.
 • Motspelaren slår bollen i sitt eget galler.
 • Motspelaren träffas av bollen på annat ställe än på racket.
 • Motspelaren gör ett “dubbelslag”.
 • Motspelaren nuddar nät- eller nätstolpe.
 • Motspelaren slår bollen framför nät.
 • Motspelarens boll träffar något objekt (till exempel lampor eller takbjälkar).
 • Bollen träffar en liggande boll på motspelarens sida.